»Obljuba dela dolg!«       
Če je obljuba dana sebi, ima najvišji možni potencial, da se uresniči.

Ker sem se zaobljubila sama SEBI, da se bom poslušala in tudi slišala, mi je uspelo prehoditi pot od žrtve do nadzornika in stopiti v višje stanje zavesti.
Danes se posvečam ustvarjalni duhovnosti skozi
sprejemanje sveta takšnega, kot JE.

Ciljam najvišje, ne glede na prostor in čas.
In to je proti življenju brez vzorcev in proti popolni svobodi telesa in duha.

Izbrane zgodbe tega meseca:

Dogodki

17.4.2019, 18:00 – Celjska kulturnica

Končno! V svojem delu uživam!
Gospod Prosim in gospa Hvala
Mi pa hodimo ven jest
Kratka igra